titanKomma igång med titan


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad titan är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom titan och koppla till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för titan är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Initierar en Titan-graf

Med rätt lagringsbackend som kör kan en ny titangraf initialiseras via:

graph = TitanFactory.open("config.properties");
 

Wehere config.properties definierar flera konfigurationer som är relevanta för lagringsbackend. Titan tillhandahåller några provkonfigurer i det nedladdningsbara paketet. Till exempel conf/titan-cassandra.properties

En korthet kan också användas när du vill ignorera de flesta konfigurationsalternativ:

Till exempel för en Cassandra- backend:

graph = TitanFactory.open("cassandra:localhost")
 

För en Berkeley DB- backend:

graph = TitanFactory.open('berkeleyje:/tmp/graph')
 

Alla kommandona ovan kommer att skapa en Titan-graf som kvarstår relevant backend. Om det är första gången exekverar dessa kommandon är grafen initialt tom.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få titan installerad eller installerad.