unity5Komma igång med enhet5


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad enhet 5 är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Den bör också nämna alla stora ämnen inom enhet5 och länka till relaterade ämnen. Eftersom Documentation for unity5 är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installera enhet

Ladda ner och installera Unity Editor från Unity Download-sidan .

Installera Unity med hjälp av Download Assistant

Unity Download Assistant är ett litet körbart program som låter dig välja vilka komponenter i Unity Editor du vill ladda ner och installera.

Om du inte är säker på vilka komponenter du vill installera, lämna standardvalen, klicka på Fortsätt och följ installationsinstallatörens instruktioner. Du kan också installera komponenter senare. Unity Download Assistant