v8Komma igång med v8


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad v8 är, och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom v8 och koppla till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för v8 är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

versioner

v8 Releaser

Version Utgivningsdatum
0.1.0 2008-07-03
1.0.0 2009-02-09
2.0.0 2009-11-18
3.0.0 2010-12-07
3.10.0 2012/10/30
3.20.0 2013/06/28
4.2.1 2015/01/14
4.10.1 2016/01/16

Installation eller installation

v8 använder Google depot_tools för att depot_tools källan och bygga biblioteket. Följ instruktionerna här för att installera depot_tools :

https://www.chromium.org/developers/how-tos/install-depot-tools

Hämta v8 källan genom att köra

/path/to/depot_tools/fetch v8
 

Kör efter att ha kört detta kommando för att dra nya versioner i framtiden

/path/to/depot_tools/gclient sync
 

Bygginstruktioner finns här: https://github.com/v8/v8/wiki/Building%20with%20GN