vbscriptKomma igång med vbscript


Anmärkningar

VBScript (VBS) är ett Visual Basic-smaksatt skriptspråk för Internet Explorer och Windows. Det kan i princip användas på webben, som JavaScript, men har inte mycket stöd, så det är vanligtvis begränsat till fristående eller serversidan skript i affärsmiljöer som använder Windows exklusivt.

versioner

Version Utgivningsdatum
1,0 1996/08/13
2,0 1996/12/14
3,0 1997/10/01
4,0 1998/06/01
5,0 1999-03-01
5,1 1999-12-01
5,5 2000/07/01
5,6 2001-08-27
5,7 2006-10-18
5,8 2009-03-19

Hej världsmeddelandet med cscript och wscript

WScript.Echo "Hello world!"
 

Detta visar ett meddelande på konsolen om den körs med cscript.exe (konsolvärden) eller i en meddelanderuta om den körs med wscript.exe (GUI-värden).

Om du använder VBScript som skriptspråk på serversidan för en webbsida (till exempel för klassisk ASP),

Response.Write "Hello world!"
 

sätter meddelandet i HTML-skickningen till klienten (webbläsaren).

Om du vill visa ett meddelande i meddelanderutan kan du använda:

 Msgbox "Hello World!"