virtualboxKomma igång med virtualbox


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad virtualbox är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom virtualbox och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för virtualbox är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade anvisningar om hur du installerar eller installerar virtualbox.