visual-studio-cordovaKomma igång med visual-studio-cordova


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad visual-studio-cordova är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom visual-studio-cordova och koppla till de relaterade ämnena. Eftersom dokumentationen för visual-studio-cordova är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade anvisningar om hur man installerar eller installerar visual-studio-cordova.