web2pyKomma igång med web2py


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad web2py är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Den bör också nämna alla stora ämnen inom web2py och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för web2py är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få web2py konfigurerat eller installerat.