Looking for webview Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for webview Keywords? Try Ask4Keywords

webviewWebView Mobile


Introduktion

WebView är en UI komponent som kan användas för att bädda in webbsidor i din app. Både iOS och Android tillhandahåller WebView komponenter som en del av deras SDK . WebView komponenter baseras mestadels på Chromium projekt och drivs av Blink- rendering-motor (tidigare WebKit ).

WebView Mobile Relaterade exempel