Looking for x++ Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for x++ Keywords? Try Ask4Keywords

x++Komma igång med x ++


Anmärkningar

X ++ är ett objektorienterat språk med likheter med C #. X ++ är en del av MorphX-utvecklingsplattformen som du använder för att konstruera bokförings- och affärshanteringssystem.

MSDN: X ++ programmeringshandbok

versioner

Version ytterligare information Utgivningsdatum
7 Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition 2016/03/01
6 Dynamics AX 2012 2011-08-01
5 Dynamics AX 2009 2008-06-02
4 Dynamics AX 4.0 2006-06-09
3 Dynamics AX 3.0 2002-10-01
2 Dynamics AX 2.5 2000-12-01

Hej världen

6

Detta exempel leder användaren genom att skapa ett jobb där de kan köra X ++ -kod i Dynamics AX.

Det finns en nod med namnet Jobb i applikationsobjektträdet (AOT). Detta exempel kan läggas till under Jobb-noden och sedan kan jobbet köras.

 1. Öppna AOT (Application Object Tree) inom Dynamics Ax.

 2. Navigera till Jobb och högerklicka på noden.

 3. Klicka på Nytt jobb som får Ax att öppna ett kodredigeringsfönster.

 4. Ange följande text i kodredigeraren. Du kan köra koden genom att trycka på F5 .

static void Job1(Args _args) // Job1 will be the name of the job in the AOT
{
    
  ; // This semicolon is necessary to mark the end of variable declarations in versions AX 2009 and lower. If you are interested in the details see https://stackoverflow.com/questions/1976080/is-semicolon-really-needed-after-declarations-in-x
  
  info('Hello world.');  // Shows the text "Hello world" in a dialog called "infolog"

}
 

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få x ++ konfigurerat eller installerat.