highcharts Localization Catalan DateTime Localization


Example

Highcharts.setOptions({
  lang: {
      contextButtonTitle: "Menú contextual del diagrama",
      decimalPoint: ",",
      downloadJPEG: "Desa com a imatge JPEG",
      downloadPDF: "Desa com a document PDF",
      downloadPNG: "Desa com a imatge PNG",
      downloadSVG: "Desa com a imatge SVG",
      drillUpText: "Torna a {series.name}",
      loading: "S'està carregant...",
      months: ["Gener", "Febrer", "Març", "Abril", "Maig", "Juny", "Juliol", "Agost", "Setembre", "Octubre", "Novembre", "Desembre"],
      noData: "No hi ha dades per mostrar",
      printChart: "Imprimeix el diagrama",
      resetZoom: "Restableix el zoom",
      resetZoomTitle: "Restableix el nivell de zoom 1:1",
      shortMonths: ["Gen", "Feb", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun", "Jul", "Ago", "Set", "Oct", "Nov", "Des"],
      thousandsSep: ".",
      weekdays: ["Diumenge", "Dilluns", "Dimarts", "Dimecres", "Dijous", "Divendres", "Dissabte"]
    }    
});