ABAPAan de slag met ABAP


Opmerkingen

ABAP is een programmeertaal ontwikkeld door SAP voor het programmeren van bedrijfstoepassingen in de SAP-omgeving.

Voorheen alleen procedureel, is ABAP nu ook een objectgeoriënteerde taal dankzij de verbetering van ABAP-objecten.

versies

Versie Publicatiedatum
ABAP 7,50 2015/10/20
ABAP 7.40 2012/11/29
ABAP 7.0 2006-04-01
ABAP 6.40 2004-04-01
ABAP 6.20 2002-04-01
ABAP 6.10 2001-07-01
ABAP 4.6C 2001-04-01
ABAP 4.6A 1999-12-01
ABAP 4.5 1999-03-01
ABAP 4.0 1998/06/01
ABAP 3.0 1997/02/20

Hallo Wereld

PROGRAM zhello_world.
START-OF-SELECTION.
    WRITE 'Hello, World!'.
 

In plaats van naar de console af te drukken, schrijft ABAP waarden naar een lijst die wordt weergegeven zodra de hoofdlogica is uitgevoerd.

Hallo wereld in ABAP-objecten

PROGRAM zhello_world.

CLASS main DEFINITION FINAL CREATE PRIVATE.
  PUBLIC SECTION.
    CLASS-METHODS: start.
ENDCLASS.

CLASS main IMPLEMENTATION.
  METHOD start.
    cl_demo_output=>display( 'Hello World!' ).
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.

START-OF-SELECTION.
  main=>start( ).