angular-ui-routerAangepaste parametertypen


parameters

Parameter Details
decode Converteert URL-waarde (string) naar de beschikbare waarde in $stateParams
encode Converteert een waarde naar de tekenreeks die in de URL wordt gebruikt
equals Controleert of twee waarden gelijk zijn vanuit het gezichtspunt van het type
is Controleert of de waarde kan worden gebruikt als gedefinieerd parametertype
pattern Zorgt ervoor dat de waarden van URL overeenkomen met dit patroon wanneer de route wordt opgelost

Aangepaste parametertypen Gerelateerde voorbeelden