Bosun Windows .NET procesbewaking


Voorbeeld

Scollector kan ook alle Windows- processen volgen met behulp van het .NET-framework . Als er geen ProcessDotNet-instellingen zijn opgegeven, wordt standaard alleen de w3wp-werkprocessen voor IIS bewaakt. U kunt opgeven welke toepassingen moeten worden gecontroleerd in het configuratiebestand.

[[ProcessDotNet]]
  Name = "^w3wp"

[[ProcessDotNet]]
  Name = "LINQPad"

Het matching-proces zal worden bewaakt onder het dotnet.* , en als er meer dan een matching-proces is, zullen ze incrementele id-tagwaarden worden toegewezen beginnend bij 1. Waar mogelijk worden de w3wp-namen aangepast aan de iis_pool-namen die worden gebruikt voor het proces toezicht houden.