MarkdownAan de slag met Markdown


Basisopmaak

Elk formaattype is gerelateerd aan een HTML-tag.

De eerste kop verwijst naar de tag <h1> en wordt weergegeven als:

Hallo Wereld

en het is geschreven waarbij de tekst wordt onderstreept met = :

Hello World
===========
 

of door # te stellen op de tekst:

# Hello World
 

De tweede kop verwijst naar de tag <h2> en wordt weergegeven als:

Hallo Wereld

en het is geschreven waarbij de tekst wordt onderstreept met - :

Hello World  
-----------
 

of door ## voor de tekst te plaatsen:

## Hello World
 

(Het aantal # tekens voor uw tekst komt overeen met het kopnummer. ### zou <h3> , enzovoort.)


De Inline-code verwijst naar de tag <pre><code> en is gevisualiseerd als:

Hello World

en het is geschreven rond de tekst met ` :

`Hello World`
 

De <pre><code> verwijzen naar de tag <pre><code> en worden weergegeven als:

Hello World
 

en het is geschreven door 4 toe te voegen (spaties) voor elke regel:

    Hello World
 

De quote verwijst naar de tag <blockquote> en wordt weergegeven als:

Hallo Wereld

en het is geschreven door voor elke paragraaf een > toe te voegen:

> Hello World
 

De nadruk verwijst naar de tag <em> en deze wordt weergegeven als:

Hallo Wereld

en het is geschreven rond de tekst met *

*Hello World*
 

De vetgedrukte tekst verwijst naar de tag <strong> en deze wordt weergegeven als:

Hallo Wereld

en het is geschreven door de tekst te omringen met 2 *

 **Hello World**
 

De sterke nadruk verwijst naar de tag <em><strong> en deze wordt weergegeven als:

Hallo Wereld

en het is geschreven door de tekst te omringen met 3 *

***Hello World***