three.jsTexturen en materialen


Invoering

Een leuke inleiding tot materiaal en texturen.

Diffuse, hobbelige, spiegelende en transparante structuren.

parameters

Parameter Details
kleur Numerieke waarde van de RGB-component van de kleur.
intensiteit Numerieke waarde van de sterkte / intensiteit van het licht.
fov Camerafrustum verticaal gezichtsveld.
aspect Beeldverhouding camera frustum.
in de buurt Camerafrustum dichtbij vliegtuig.
ver Camera frustum ver vliegtuig.
straal bol straal. Standaard is 50.
widthSegments aantal horizontale segmenten. De minimumwaarde is 3 en de standaardwaarde is 8.
heightSegments aantal verticale segmenten. De minimumwaarde is 2 en de standaardwaarde is 6.
phiStart specificeer horizontale starthoek. Standaard is 0.
phiLength geef de horizontale zwaaihoekgrootte op. Standaard is Math.PI * 2.
thetaStart specificeer verticale starthoek. Standaard is 0.
thetaLength geef de verticale zwaaihoek op. Standaard is Math.PI.

Opmerkingen

Texturen en materialen Gerelateerde voorbeelden