amazon-dynamodbRozpoczęcie pracy z Amazon-Dynamodb


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest amazon-dynamodb i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w amazon-dynamodb i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ dokumentacja dla amazon-dynamodb jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych powiązanych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

DynamoDB to w pełni zarządzana usługa świadczona przez AWS. Nie trzeba go instalować ani konfigurować. AWS odpowiada za wszelkie obciążenia administracyjne związane z działaniem, wyłudzaniem i tworzeniem kopii zapasowych / przywracaniem rozproszonej bazy danych.

Wprowadzenie

DynamoDB to rozproszona baza danych NoSQL oparta na architekturze klucz-wartość, w pełni zarządzana przez Amazon Web Services. Został zaprojektowany w celu zapewnienia skalowalności, redundancji i przełączania awaryjnego w przewidywalnej wydajności.