apache-camel Przykład procesora wielbłąda


Przykład

Procesor zawiera tylko zawiera metody wymagane przez trasę. To tylko klasyczny Java Bean zawierający kilka metod. Możesz także zaimplementować procesor i zastąpić metodę procesu .

Zobacz kod poniżej:

@Component("testExampleProcessor")
public class TestExampleProcessor {

  private static final Logger LOGGER = LogManager.getLogger(TestExampleProcessor.class);

  @Autowired
  public ImportDocumentTraitementServiceImpl importDocumentTraitementService;

  @Autowired
  public ImportDocumentProcessDAOImpl importDocumentProcessDAO;

  @Autowired
  public ImportDocumentTraitementDAOImpl importDocumentTraitementDAO;

  // ---- Constants to name camel headers and bodies
  public static final String HEADER_ENTREPRISE = "entreprise";

  public static final String HEADER_UTILISATEUR = "utilisateur";

  public static final String HEADER_IMPORTDOCPROCESS = "importDocumentProcess";

  public void getImportDocumentProcess(@Header(HEADER_ENTREPRISE) Entreprise entreprise, Exchange exchange) {
    LOGGER.info("Entering TestExampleProcessor method : getImportDocumentProcess");

    Utilisateur utilisateur = SessionUtils.getUtilisateur();
    ImportDocumentProcess importDocumentProcess = importDocumentProcessDAO.getImportDocumentProcessByEntreprise(
        entreprise);

    exchange.getIn().setHeader(HEADER_UTILISATEUR, utilisateur);
    exchange.getIn().setHeader(HEADER_IMPORTDOCPROCESS, importDocumentProcess);
  }

  public void createImportDocumentTraitement(@Header(HEADER_ENTREPRISE) Entreprise entreprise,
      @Header(HEADER_UTILISATEUR) Utilisateur utilisateur,
      @Header(HEADER_IMPORTDOCPROCESS) ImportDocumentProcess importDocumentProcess, Exchange exchange) {
    LOGGER.info("Entering TestExampleProcessor method : createImportDocumentTraitement");

    long nbImportTraitementBefore = this.importDocumentTraitementDAO.countNumberOfImportDocumentTraitement();
    ImportDocumentTraitement importDocumentTraitement = this.importDocumentTraitementService.createImportDocumentTraitement(
        entreprise, utilisateur, importDocumentProcess, "md5_fichier_example_test", "fichier_example_test.xml");
    long nbImportTraitementAfter = this.importDocumentTraitementDAO.countNumberOfImportDocumentTraitement();

    exchange.getIn().setHeader("nbImportTraitementBefore", Long.valueOf(nbImportTraitementBefore));
    exchange.getIn().setHeader("nbImportTraitementAfter", Long.valueOf(nbImportTraitementAfter));
    exchange.getIn().setHeader("importDocumentTraitement", importDocumentTraitement);
  }
// Rest of the code contains getters and setters for imported dependencies
}

Nie ma tu wiele do powiedzenia, z wyjątkiem tego, że używamy wymiany do przenoszenia obiektów z jednej części do drugiej. Tak zazwyczaj robi się w moim projekcie, ponieważ mamy do czynienia z naprawdę złożonymi procesami.