apache-camelPub / Sub przy użyciu Camel + Redis


Uwagi

Za pomocą wydawcy:

producerTemplate.asyncSendBody("direct:myprocedure", massageBody);

Użycie „createProducer ()” w ManagedCamel do utworzenia producentaTemplate.

Pub / Sub przy użyciu Camel + Redis Powiązane przykłady