applescriptRozpoczęcie pracy z AppleScript


Uwagi

AppleScript jest językiem, który wyprzedza Maca, jaki znamy dzisiaj, pochodzący z 1993 roku. Podczas gdy inne języki skryptowe mają pełniej wyposażone biblioteki i bardziej niezawodną składnię, moc AppleScript umożliwia automatyzację aplikacji Mac.

Każda aplikacja Mac może zawierać słownik skryptów, a wiele z nich jest dostarczanych z systemem macOS. Słownik skryptów informuje skrypty, jakie elementy zawiera aplikacja i jakie czynności można wykonać.

Skrypt może następnie wykorzystać te informacje do zautomatyzowania powtarzalnych zadań i utworzenia „kleju” między różnymi aplikacjami, tworząc w pełni konfigurowalne przepływy pracy.

Wersje

Wersja Wersja systemu operacyjnego Data wydania
1.6 10,0 2001-03-24
1.7 10.1 2001-09-25
1.9 10.2 2002-08-23
1.9.2 10.3 2003-10-24
1.10 10.4 2005-04-29
2.0 10.5 26.10.2007
2.1 10,6 28.08.2009
2.2 10,7 2011-07-20
2.2.4 10,8 2012-07-25
2.3 10,9 22.10.2013
2.4 10.10 16.10.2014
2.5 10.11 2015-06-08

Odkrywanie słowników skryptów

Potęga AppleScript polega na możliwości automatyzacji wielu aplikacji Mac. Aby dowiedzieć się, co możesz zautomatyzować, musisz przeczytać słownik skryptów aplikacji.

Aby to zrobić, uruchom Script Editor i wybierz Plik> Otwórz słownik…

Otwórz okno słownika

Po wybraniu aplikacji jej słownik otworzy się w nowym oknie. W górnej części okna zobaczysz widok kolumny (jak Finder). Pierwsza kolumna zawiera różne „zestawy” terminologii AppleScript. „Standardowy pakiet” zawiera elementy, które dotyczą większości aplikacji (np. open , close , save , print ), a pozostałe pakiety definiują niestandardowe zachowanie.

Okno słownika

Twój pierwszy AppleScript

  1. Otwórz edytor skryptów.
2.1 2.4

W systemie Mac OS X Leopard i wcześniejszych oraz OS X Yosemite i późniejszych edytor skryptów znajduje się pod adresem

/Applications/Utilities/Script Editor.app
 
2.1 2.4

Pomiędzy Mac OS X Snow Leopard i OS X Mavericks włącznie, Script Editor to AppleScript Editor.

/Applications/Utilities/AppleScript Editor.app
 
  1. Wpisz następujący wiersz kodu:

    display dialog "Hello World"
     
  2. Kliknij przycisk Uruchom.

    Działają się dwie rzeczy: Script Editor kompiluje twój skrypt (jeśli wystąpią jakieś błędy, poinformuje cię, co jest nie tak i gdzie), a następnie uruchomi go.

  3. Zostanie teraz wyświetlone okno dialogowe „Hello World”.

Ukończyłeś swój pierwszy skrypt!

Co robi kod:

display dialog to jedno polecenie, choć używa dwóch słów. Jest to powszechne w AppleScript, w przeciwieństwie do innych języków, które często wymagają łączenia słów bez spacji. Polecenie display dialog informuje AppleScript, aby wyświetliło wyskakujące okno dialogowe.

Ta ostatnia część „podwójnych cudzysłowów” mówi skryptowi, jaki tekst ma zostać wyświetlony.