applescriptInterakcja użytkownika AppleScript


Składnia

  • wyświetl tekst dialogowy [domyślny tekst odpowiedzi] [ukryta odpowiedź logiczna ] [ lista przycisków tekstu ] [domyślny tekst przycisku / liczba całkowita ] [anuluj tekst przycisku / liczba całkowita ] [z tekstem tytułu] [z ikoną tekstu / liczbą całkowitą / stopem / notatką / ‌ ostrożnością / file ] [poddaje się po liczbie całkowitej ]
  • Wyświetlacz tekstowy alert [wiadomość tekstowa] [jako krytyczny / informacyjnej / ostrzeżenie] [Lista Przyciski tekstu] [domyślnie przycisk text / całkowita] [anuluj text / całkowitą] [rezygnację po całkowitej]
  • wyświetl tekst powiadomienia [z tekstem tytułu] [ tekst napisów] [ tekst nazwy dźwięku]
  • wybierz plik [z tekstem zachęty] [typu tekst ] [domyślny alias lokalizacji] [niewidoczny boolean ] [dozwolone wielokrotne wybieranie boolean ] [wyświetlanie zawartości pakietu boolean ]
  • wybierz folder [z tekstem zachęty] [domyślny alias lokalizacji] [niewidoczny boolean ] [dozwolone wielokrotne wybieranie boolean ] [wyświetlanie zawartości paczki boolean ]
  • wybierz z listy [z tekstem tytułowym] [z tekstem zachęty] [ lista domyślnych elementów tekstu / numeru ] [OK tekst nazwy przycisku] [anuluj tekst nazwy przycisku] [dozwolone wielokrotne wybieranie logiczne ] [pusty wybór dozwolone logiczne]
  • wybierz URL [pokazuje listę Web / ‌FTP / ‌Telnet / ‌File / ‌News / ‌Directory / ‌Media / ‌Remote ] [edytowalny boolean URL]
  • wybierz kolor [domyślny kolor RGB ]

Uwagi

Interakcja użytkownika AppleScript jest częścią Standardowych dodatków. Pełną dokumentację można znaleźć w słowniku StandardAdditions.sdef poprzez otwarty słownik edytora skryptów.

Interakcja użytkownika AppleScript Powiązane przykłady