clojurescriptPierwsze kroki z clojurescript


Uwagi

ClojureScript to wersja Clojure, która kompiluje się do kodu javascript i działa w przeglądarce.

Chociaż jest w większości taki sam jak Clojure, istnieje kilka różnic (głównie brakuje niektórych wywołań API, które wywołują funkcje java, które nie są dostępne w javascript)

Instalacja lub konfiguracja

Leiningen

Uwaga: jeśli zamierzasz korzystać z Leiningen, musisz najpierw pobrać i zainstalować JDK 6 lub nowszy.

Najłatwiejszym sposobem na rozpoczęcie pracy z Clojure jest pobranie i zainstalowanie Leiningen, de facto standardowego narzędzia do zarządzania projektami Clojure.

Linux:

curl https://raw.githubusercontent.com/technomancy/leiningen/stable/bin/lein > ~/bin/lein
export PATH=$PATH:~/bin
chmod 755 ~/bin/lein
lein

OS X:

Postępuj zgodnie z instrukcjami Linux powyżej lub

Zainstaluj za pomocą [Homebrew]:

brew install leiningen

Windows:

Zobacz https://github.com/technomancy/leiningen#installation .

Łączenie z REPL

Po zainstalowaniu lein uruchom

lein repl

Rozpocznij nowy projekt ClojureScript

lein new mies myproject
cd myproject
./scripts/build
 

Teraz otwórz plik index.html w przeglądarce internetowej.

Naciśnij F12

Spójrz na konsolę i wykonaj następujące czynności:

Hello world!
 

Podziękowanie

  • Niezwykła praca Davida Nolena nad ClojureScript.