compiler-constructionPodstawy budowy kompilatora


Wprowadzenie

Ten temat będzie zawierał wszystkie podstawowe informacje na temat budowy kompilatora, które musisz znać, aby rozpocząć tworzenie własnego kompilatora. Ten temat dokumentacji będzie zawierał pierwsze 2 z 4 sekcji w konstrukcjach kompilatora, a reszta będzie na inny temat.

Tematy, które zostaną omówione, to:

Analiza leksykalna

Rozbiór gramatyczny zdania

Składnia

  • Analiza leksykalna tekst źródłowy jest konwertowany na tokeny typu i wartości.

  • Analizowanie tokenów źródłowych jest konwertowane na abstrakcyjne drzewo składniowe (AST).

Podstawy budowy kompilatora Powiązane przykłady