Looking for .net Keywords? Try Ask4Keywords

.NET Framework Dodawanie kanału źródłowego pakietu (MyGet, Klondike, ect)


Przykład

nuget sources add -name feedname -source http://sourcefeedurl