Looking for elasticsearch Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for elasticsearch Keywords? Try Ask4Keywords

ElasticsearchGrupa


Uwagi

Cluster Health zapewnia wiele informacji o klastrze, takich jak liczba odłamków, które są przydzielane („aktywne”), a także liczba nieprzypisanych i przenoszących się obiektów. Ponadto zapewnia bieżącą liczbę węzłów i węzłów danych w klastrze, co może umożliwić sondowanie w poszukiwaniu brakujących węzłów (np. Jeśli spodziewasz się, że to 15 , ale pokazuje tylko 14 , to brakuje węzła) .

Dla kogoś, kto wie o Elasticsearch, odłamki „przypisane” i „nieprzypisane” mogą pomóc w wyśledzeniu problemów.

Najczęstszym polem sprawdzanym z Cluster Health jest status , który może być w jednym z trzech stanów:

 • czerwony
 • żółty
 • Zielony

Każdy z kolorów oznacza jedną - i tylko jedną - bardzo prostą rzecz:

 1. Kolor czerwony oznacza, że brakuje Ci przynajmniej jednego podstawowego odłamka.
  • Brak podstawowego fragmentu oznacza, że w większości przypadków nie można użyć indeksu do zapisu (indeksowania) nowych danych.
   • Technicznie nadal możesz indeksować do dowolnych podstawowych odłamków, które są dostępne w tym indeksie, ale praktycznie oznacza to, że nie możesz, ponieważ ogólnie nie kontrolujesz, jaki odłamek odbiera dany dokument.
   • Wyszukiwanie jest nadal możliwe na czerwonym klastrze, ale oznacza to, że otrzymasz częściowe wyniki, jeśli w wyszukiwanym indeksie brakuje odłamków.
  • W normalnych okolicznościach oznacza to po prostu, że podstawowy odłamek jest przydzielany ( initializing_shards ).
  • Jeśli węzeł właśnie opuścił klaster (np. Ponieważ uruchomiona przez niego maszyna straciła moc), wówczas sensowne jest, że chwilowo zabraknie niektórych odłamków podstawowych.
   • W tym scenariuszu każdy odłamek repliki dla tego odłamka podstawowego zostanie awansowany jako odłamek podstawowy.
 2. Kolor żółty wskazuje, że wszystkie odłamki podstawowe są aktywne, ale brakuje co najmniej jednego odłamka repliki.
  • Brakująca replika ma wpływ na indeksowanie tylko wtedy, gdy ustawienia spójności wymagają jej do indeksowania.
   • Domyślnie dla każdej podstawowej jest tylko jedna replika, a indeksowanie może nastąpić z jedną brakującą repliką.
  • W normalnych okolicznościach oznacza to po prostu, że fragment repliki jest przydzielany ( initializing_shards ).
  • Klaster z jednym węzłem z włączonymi replikami zawsze będzie w najlepszym wypadku żółty. Może być czerwony, jeśli podstawowy odłamek nie jest jeszcze przypisany.
   • Jeśli masz tylko jeden węzeł, sensowne jest wyłączenie replik, ponieważ nie oczekujesz żadnego. Wtedy może być zielony.
 3. Kolor zielony wskazuje, że wszystkie odłamki są aktywne.
  • Jedynym dozwolonym działaniem niezależnego fragmentu dla zielonego klastra jest relocating_shards .
  • Nowe wskaźniki, a tym samym nowe odłamki, spowodują, że klaster zmieni kolor z czerwonego na żółty na zielony, ponieważ każdy fragment jest przydzielany (najpierw pierwotny, zmieniając go na żółty, a następnie repliki, jeśli to możliwe, zmieniając na zielony).
   • W Elasticsearch 5.xi późniejszych nowe indeksy nie spowodują, że klaster będzie czerwony, chyba że przydzielenie go zajmie im zbyt dużo czasu.

Grupa Powiązane przykłady