Looking for elasticsearch Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for elasticsearch Keywords? Try Ask4Keywords

ElasticsearchPolecenia zwijania


Składnia

  • curl -X <VERB> '<PROTOCOL>: // <HOST>: <PORT> / <PATH>? <QUERY_STRING>' -d '<BODY>'

  • Gdzie:

  • CZASOWNIK: Odpowiednia metoda lub czasownik HTTP: GET, POST, PUT, HEAD lub DELETE

  • PROTOKÓŁ: HTTP lub https (jeśli masz serwer proxy https przed Elasticsearch).

  • HOST: nazwa hosta dowolnego węzła w klastrze Elasticsearch lub localhost dla węzła na komputerze lokalnym.

  • PORT: Port z uruchomioną usługą Elasticsearch HTTP, domyślnie 9200.

  • ŚCIEŻKA: Punkt końcowy interfejsu API (na przykład _count zwróci liczbę dokumentów w klastrze). Ścieżka może zawierać wiele składników, takich jak _cluster / stats lub _nodes / stats / jvm

  • QUERY_STRING: Wszelkie opcjonalne parametry ciągu zapytania (na przykład? Pretty ładnie wydrukuje odpowiedź JSON, aby ułatwić czytanie).

  • BODY: Treść żądania zakodowana w JSON (jeśli żądanie tego wymaga).

  • Odniesienia: Rozmowa z Elasticsearch: Dokumenty Elasticsearch

Polecenia zwijania Powiązane przykłady