Markdown Nagłówki w stylu Atx


Przykład

Tekst z prefiksem od jednego do sześciu znaków funta (symbole skrótu, # ) staje się nagłówkiem od <h1> do <h6> , w zależności od liczby użytych znaków funta.

# This is a first-level (`<h1>`) header
## This is a second-level (`<h2>`) header
### And so on.

To jest nagłówek pierwszego poziomu ( <h1> )

To jest nagłówek drugiego poziomu ( <h2> )

I tak dalej.

Nagłówki w stylu ATX można opcjonalnie zamknąć, dodając końcowe znaki funta, które są ignorowane.

### This is a header with some trailing hashes ###

To jest nagłówek z kilkoma końcowymi skrótami

Obecnie smak Markdown Stack Exchange obsługuje tylko trzy poziomy nagłówka ( ### ), chociaż Markdown obsługuje aż do 6 .