Looking for numpy Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for numpy Keywords? Try Ask4Keywords

numpynumpy.cross


Składnia

  • numpy.cross(a, b) # iloczynu a, b (lub wektory w A i B)
  • numpy.cross(a, b, axisa=-1) #cross produkt wektorów w z b, st wektorów w rozmieszczone są wzdłuż osi axisa
  • numpy.cross(a, b, axisa=-1, axisb=-1, axisc=-1) # produkty krzyżowe wektorów w a i b , wektory wyjściowe ułożone wzdłuż osi określonej przez axisc
  • numpy.cross(a, b, axis=None) # produkty krzyżowe wektorów w a i b , wektorów w a , b oraz w wynikach ułożonych wzdłuż osi osi

Parametry

Kolumna Kolumna
a, b W najprostszym zastosowań i a b są dwa wektory 2- lub 3-element. Mogą to być również tablice wektorów (tj. Macierze dwuwymiarowe). Jeśli jest tablicą i „b” jest wektorem, a cross(a,b) Zwraca tablicę której elementy są poprzeczne produkty każdego wektora w wektorem a b . b jest tablicą, a a jest pojedynczym wektorem, cross(a,b) zwraca tablicę, której elementy są iloczynami krzyżowymi a dla każdego wektora b . a i b mogą być zarówno tablicami, jeśli mają ten sam kształt. W tym przypadku cross(a,b) zwraca cross(a[0],b[0]), cross(a[1], b[1]), ...
axisa / b Jeśli a jest tablicą, może mieć wektory ułożone na najszybciej zmieniającej się osi, najwolniejszej zmiennej osi lub coś pomiędzy. axisa mówi cross() jak wektory są ułożone w a . Domyślnie przyjmuje wartość najwolniej zmieniającej się osi. axisb działa tak samo z wejściem b . Jeśli wyjściem cross() będzie tablica, wektory wyjściowe mogą być ułożone w różnych osiach tablicy; axisc mówi cross jak układać wektory w swojej tablicy wyjściowej. Domyślnie axisc wskazuje najbardziej wolno zmieniającą się oś.
Parametr wygody, który ustawia axisa , axisb i axisc na tę samą wartość w razie potrzeby. Jeśli axis i którykolwiek z pozostałych parametrów są obecne w wywołaniu, wartość axis zastąpi inne wartości.

numpy.cross Powiązane przykłady