Looking for three.js Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for three.js Keywords? Try Ask4Keywords

three.jsTekstury i materiały


Wprowadzenie

Ładne wprowadzenie do materiałów i tekstur.

Tekstury rozproszone, wypukłe, zwierciadlane i przezroczyste.

Parametry

Parametr Detale
kolor Wartość liczbowa składnika RGB koloru.
intensywność Wartość liczbowa siły / natężenia światła.
fov Pionowe pole widzenia kamery frustum.
aspekt Współczynnik kształtu obrazu z kamery.
Blisko Aparat frustum w pobliżu samolotu.
daleko Aparat frustum daleko samolot.
promień promień kuli. Domyślnie jest to 50.
widthSegments liczba segmentów poziomych. Minimalna wartość to 3, a domyślna to 8.
wzrostSegmenty liczba segmentów pionowych. Minimalna wartość to 2, a domyślna to 6.
phiStart określ poziomy kąt początkowy. Domyślnie 0.
phiLength określ rozmiar kąta pochylenia w poziomie. Domyślnie jest to Math.PI * 2.
thetaStart określ pionowy kąt początkowy. Domyślnie 0.
thetaLength określ rozmiar kąta odchylenia w pionie. Domyślnie jest Math.PI.

Uwagi

Tekstury i materiały Powiązane przykłady