umlRozpoczęcie pracy z uml


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest UML i dlaczego deweloper może chcieć go używać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w UML i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla UML jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Podstawowe słownictwo

UML nie polega na tworzeniu diagramów. Chodzi o wybranie odpowiednich słów, aby wyrazić pewien kontekst (w większości przypadków techniczny). Diagramy są sposobem przedstawienia ludziom wybranego tekstu, ponieważ percepcja wzrokowa jest ogólnie dobrym sposobem przekazywania informacji. Będziesz więc używał elementów graficznych nie w celu narysowania obrazu, ale w celu przekazania wiadomości. Cała specyfikacja językowa UML rozciąga się na kilkaset stron tekstu, gdzie nawet eksperci mogą mieć trudności ze zrozumieniem szczegółów. Przejdźmy więc do bardzo podstawowych elementów językowych i zignorujmy wszystkie ciekawostki, które na początku wprowadzą w błąd.

Klasa : jest reprezentowana przez prostokąt, który wygląda następująco: wprowadź opis zdjęcia tutaj

Widzisz trzy przedziały, w których dwa dolne można pominąć, jeśli chcesz ukryć szczegóły w określonych kontekstach. Górna komora pokazuje pogrubioną nazwę klasy. Nad nazwą może pojawić się opcjonalny stereotyp, który ma na celu specjalizację, jakiej klasy. Tego stereotypu można również użyć do kontrolowania kształtu klasy lub do wyświetlenia ikony wyświetlanej w prawym górnym rogu.

Przedział środkowy zawiera listę atrybutów zdefiniowanych w klasie. Znaki + i - po lewej stronie oznaczają zakres (publiczny lub prywatny; jest ich jeszcze kilka). Po nim następuje nazwa, dwukropek i typ atrybutu. Wielość może występować w nawiasach kwadratowych.

Najniższy przedział zawiera wszystkie operacje w klasie. Ponownie zakres i nazwa wraz z typami parametrów zawartymi w nawiasach i opcjonalną wartością zwracaną.

Edge : jest (zakrętem) linią rozmaitych kształtów: wprowadź opis zdjęcia tutaj

Od góry do dołu widać zależność, skojarzenie, realizację i uogólnienie. Jest (wiele) więcej niż tutaj pokazane, ale dzięki nim będziesz mieć dobry początek.

Zależność jest stosowana jako najsłabsza relacja. To po prostu pokazuje, że element zależy od tego, na który wskazuje. Przykład tutaj pokazuje stereotyp, który można wykorzystać do specjalizacji rodzaju zależności, ale w większości przypadków jest stosowany bez. Stereotypy mogą być stosowane do dowolnego elementu UML i dodatkowo specjalizują się w jego znaczeniu.

Powiązanie to silniejszy związek między dwoma elementami. W przypadku użycia z klasami powyższy przykład używa diamentu po lewej, aby wyrazić, że instancja klasy, która znajduje się obok diamentu, tworzy instancję na drugim końcu skojarzenia. Oznacza to, że lewa klasa jest odpowiedzialna za zwolnienie pamięci posiadanego obiektu.

Realizacja jest stosowana, gdy lewa klasa realizuje interfejs (czyli klasę z zastosowanym stereotypem «interface» ) po prawej stronie. Uogólnienie u dołu wyraża, że lewa klasa dziedziczy po prawej.

Zwróć uwagę na małe różnice na rysunkach, w których stosowane są przerywane linie, otwarte i zamknięte trójkąty na końcu. Mają duże znaczenie i nie powinieneś być niechlujny w ich użyciu.

Mówiący UML

UML to język. Oznacza to, że ma słowa i składnię, jak grupować słowa w języku, aby tworzyć zdania, akapity, a na końcu artykuły i eseje. Podobnie jak w przypadku języków ludzkich, możesz konstruować wszystko, od znoju po dzieła artystyczne. I w przeciwieństwie do języków ludzkich używasz elementów graficznych, takich jak prostokąty, elipsy, krawędzie i tym podobne, zamiast czystych znaków alfabetu i zdań. Nauka UML jest jak nauka języka obcego. Najpierw zdobędziesz mały zestaw słownictwa pasywnego, który możesz zwiększyć w praktyce poprzez stopniowe ulepszanie aktywnego słownictwa. Mówienie płynnie w języku UML wymaga sporo praktyki, ale nawet z podstawami można wiele osiągnąć i będzie dobrze zrozumiany w społeczności UML.