Visual Basic 6Procedury funkcji


Wprowadzenie

Funkcja to seria instrukcji zawartych w instrukcjach „Funkcja” i „Funkcja końcowa”.

Funkcja wykonuje czynność i zwraca kontrolę dzwoniącemu. Gdy zwraca kontrolę, zwraca również wartość do kodu wywołującego.

Możesz zdefiniować funkcję w klasie, strukturze i module. Domyślnie jest publiczny. Oznacza to, że możesz go wywołać z dowolnego miejsca w aplikacji, które ma dostęp do klasy, struktury lub modułu, w którym go zdefiniowałeś.

Składnia

  • [Modyfikatory] Funkcja Nazwa_Of_Funkcja [(Arg_List)] Jako typ_powrotu
  • [Sprawozdania]
  • Funkcja zakończenia

Uwagi

  • Dwa modyfikatory funkcji zastosowane w tym przykładzie są publiczne i prywatne. Te modyfikatory określają zakres funkcji.
  • Funkcje o zakresie prywatnym można wywoływać tylko z pliku źródłowego, z którego zostały zdefiniowane. W naszym przypadku można go wywołać w module. I nie można go wywoływać poza modułem.
  • Funkcje o zasięgu publicznym można wywoływać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz modułu. Po prostu możemy powiedzieć: „Możemy to nazwać w dowolnym miejscu w programie”.
  • Domyślny modyfikator funkcji jest Publiczny.
  • Domyślnie argumenty funkcji są przekazywane przez odwołanie (w osobnym temacie zostanie to wyjaśnione szczegółowo).

Procedury funkcji Powiązane przykłady