visual-studio-2013Rozpoczęcie pracy z visual-studio-2013


Uwagi

Visual Studio 2013 to IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) wyłącznie dla systemu Microsoft Windows. Służy do tworzenia aplikacji dla systemu Windows, a także stron internetowych, usług internetowych i aplikacji internetowych. Visual Studio korzysta z platform programistycznych Microsoft, takich jak Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store i Microsoft Silverlight. Może generować zarówno kod macierzysty, jak i kod zarządzany.

Visual Studio zawiera edytor kodu obsługujący IntelliSense (komponent uzupełniania kodu), a także refaktoryzację kodu. Zintegrowany debugger działa zarówno jako debugger na poziomie źródła, jak i debugger na poziomie komputera. Inne wbudowane narzędzia to projektant formularzy do budowania aplikacji GUI, projektant stron internetowych, projektant klas i projektant schematów baz danych. Akceptuje wtyczki, które zwiększają funkcjonalność na prawie każdym poziomie - w tym dodając obsługę systemów kontroli źródła (takich jak Subversion) oraz dodając nowe zestawy narzędzi, takie jak edytory i projektanci wizualni dla języków specyficznych dla domeny lub zestawy narzędzi dla innych aspektów cyklu życia oprogramowania (jak klient Team Foundation Server: Team Explorer).

Visual Studio obsługuje różne języki programowania i umożliwia edytorowi kodu i debuggerowi obsługę (w różnym stopniu) niemal dowolnego języka programowania, pod warunkiem, że istnieje usługa specyficzna dla danego języka. Wbudowane języki to C, C ++ i C ++ / CLI (przez Visual C ++), VB.NET (przez Visual Basic .NET), C # (przez Visual C #) i F #. Wsparcie dla innych języków, takich jak Python, Ruby, Węzeł Pliki .js i M są dostępne między innymi za pośrednictwem usług językowych instalowanych osobno. Obsługuje również XML / XSLT, HTML / XHTML, JavaScript i CSS.

Instalacja lub konfiguracja

Visual Studio 2013 można pobrać tutaj

Konfiguracja jest bardzo łatwa. Wybierz potrzebne funkcje i wybierz dysk, na którym chcesz zainstalować VS13. Kliknij zainstaluj i poczekaj, aż zakończy się. wprowadź opis zdjęcia tutaj