wsdlRozpoczęcie pracy z wsdl


Uwagi

Dokument WSDL (Web Services Definition Language) opisuje usługi sieciowe, definiując punkty końcowe zawarte w usłudze w formacie XML. Te punkty końcowe składają się z operacji i komunikatów, w połączeniu z protokołem sieciowym używanym do uzyskania dostępu do tych punktów końcowych

WSDL nie zawiera żadnych szczegółów implementacji wokół tego komunikatu i operacji, więc jest w pewnym sensie analogiczny interfejs w językach programowania. Jednak WSDL idzie o krok dalej, określając konkretny protokół sieciowy używany przez usługę sieciową do komunikacji. Punkty końcowe są tworzone przez połączenie operacji i komunikatów z protokołem sieciowym.

WSDL jest rozszerzalny, aby umożliwić opisy punktów końcowych, komunikatów i operacji bez względu na format wiadomości lub protokoły sieciowe, jednak zazwyczaj najczęściej spotykanymi powiązaniami są:

  1. MYDŁO
  2. HTTP GET / POST
  3. MIM

Dokument WSDL jest niezbędny w kontaktach z usługami SOAP, ponieważ pozwala klientom usług SOAP zrozumieć, w jaki sposób będą rozmawiać z usługą (protokół sieciowy) i jakie funkcje oferuje usługa (punkty końcowe). Dokument określa również, w jaki sposób wiadomości będą tworzone.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania programu WSDL.