xmppRozpoczęcie pracy z xmpp


Uwagi

Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) to protokół sieciowy, który wykorzystuje XML do wymiany danych strukturalnych między dwoma lub więcej obiektami podłączonymi do sieci w czasie zbliżonym do rzeczywistego. XMPP został stworzony, aby spełnić wytyczne IETF dotyczące protokołów wiadomości błyskawicznych i protokołów obecności ( RFC 2779 ), ale jego cel wykracza daleko poza komunikatory internetowe. Jest również używany jako oprogramowanie pośredniczące zorientowane na wiadomości, do komunikacji maszyna-maszyna (M2M) i do Internetu rzeczy (IoT).

Lekki podstawowy protokół XMPP zapewnia użytkownikom

 • silne uwierzytelnianie
 • adresy globalne
 • ustrukturyzowany i rozszerzalny format wymiany danych

Rozszerzalne podejście umożliwia budowanie niestandardowych protokołów na rdzeniu XMPP.

Główny protokół XMPP jest zdefiniowany w RFC 6120 i jest zarządzany przez Internet Engineering Task Force (XMPP). Rozszerzenia czatu są zdefiniowane w RFC 6121 , a trzeci dokument ( RFC 7622 ) definiuje format adresów XMPP, zwany także „identyfikatorami Jabbera” (JID). Dodatkowa funkcjonalność jest określona w postaci protokołów rozszerzeń XMPP (XEP), które są tworzone przez społeczność i utrzymywane przez XMPP Standards Foundation (XSF).

Wersje

Wersja Notatki Data wydania
1.0 Rdzeń: RFC 6120 , IM: RFC 6121 , Adres: RFC 7622 01.03.2011
0,9 Rdzeń: RFC 3920 , IM: RFC 3921 , Adres: RFC 6122 01.10.2004

Podłączanie i wysyłanie wiadomości

SleekXMPP (Python)

import sleekxmpp

client = sleekxmpp.Client("address@example.net", "password")
client.connect()
client.process(blocking=False)
client.send_message(mto="remote@example.net", mbody=self.msg)
 

Smack (Java / Android)

XMPPTCPConnection connection = new XMPPTCPConnection("user", "password", "example.org")
connection.connect().login();
Message message = new Message("otheruser@example.net", "Hi, how are you?");
connection.sendStanza(message);
connection.disconnect();
 

Utwórz połączenie klienta Xmpp za pomocą biblioteki agsxmpp

public void OpenXmppConnection(int port, bool useSsl, string serverJid, string userName, string password)
    {
      try
      {
        _xmppClientConnection.AutoResolveConnectServer = true;
        _xmppClientConnection.Port = port;
        _xmppClientConnection.UseSSL = useSsl;
        _xmppClientConnection.Server = serverJid;
        _xmppClientConnection.Username = userName;
        _xmppClientConnection.Password = password;
        _xmppClientConnection.Resource = "web";


        //authenticate and open connection with server
        _xmppClientConnection.Open();
      }
      catch (Exception ex)
      {
      }
    }
 

Tworzenie sesji czatu i wysyłanie wiadomości

Smack (Java)

 • Używanie Smacka 4.1
 • Zaleca się uwzględnienie zależności Smack as Maven w swoim projekcie (np. Za pomocą gradle lub Maven).
 • W przeciwnym razie do ścieżki klas należy ręcznie dodać następujące artefakty / słoiki Smack: smack-core, smack-extensions, smack-eksperymentalny, smack-im, smnack-tcp, smack-java7
import org.jivesoftware.smack.ConnectionConfiguration.SecurityMode;
import org.jivesoftware.smack.SmackException;
import org.jivesoftware.smack.XMPPException;
import org.jivesoftware.smack.chat.Chat;
import org.jivesoftware.smack.chat.ChatManager;
import org.jivesoftware.smack.chat.ChatMessageListener;
import org.jivesoftware.smack.packet.Message;
import org.jivesoftware.smack.packet.Presence;
import org.jivesoftware.smack.tcp.XMPPTCPConnection;
import org.jivesoftware.smack.tcp.XMPPTCPConnectionConfiguration;

public void sendMessage() {

XMPPTCPConnectionConfiguration config = 
 XMPPTCPConnectionConfiguration.builder()
      .setServiceName("mydomain.local")
      .setHost("127.0.0.1")
      .setPort(5222)
      .build();

XMPPTCPConnection connection = new XMPPTCPConnection(config);

connection.connect();
connection.login("test1", "test1pwd"); 

ChatManager chatManager = ChatManager.getInstanceFor(connection);
String test2JID = "test2@domain.example";
Chat chat = chatManager.createChat(test2JID);
chat.sendMessage("Hello, how are you?");

connection.disconnect();
}
 

Wyślij wiadomość za pomocą biblioteki agsxmpp

    public class ConversationManager
    {
      #region ClassMemeber
  
      private XmppClientConnection _xmppClientConnection = null;
  
  
  
   public ConversationManager(XmppClientConnection con)
      {
        _xmppClientConnection = con;
       }

 public void SendMessage(string message, string to, string guid, string type)
    {
      try
      {
        if (_xmppClientConnection != null)
        {
          Jid jidTo = new Jid(to);
          agsXMPP.protocol.client.Message mesg = new agsXMPP.protocol.client.Message(jidTo, _ConnectionWrapper.MyJid,
            agsXMPP.protocol.client.MessageType.chat,
                   message);

          mesg.Id = guid;
          mesg.AddChild(new agsXMPP.protocol.extensions.msgreceipts.Request());//request delievery
          _xmppClientConnection.Send(mesg);
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
      }
    }

}