Looking for xquery Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for xquery Keywords? Try Ask4Keywords

xqueryRozpoczęcie pracy z Xquery


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest xquery i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w xquery i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla Xquery jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Wyodrębnianie danych XML

Aby adresować dane z danych wejściowych XML, XQuery używa XPath .
Ułatwia to filtrowanie danych i ich restrukturyzację.

Biorąc pod uwagę następujące dane wejściowe XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<applications>
 <application>
  <id>MyApp</id>
  <name>My Application</name>
  <version>1.0</version>
 </application>
 <application>
  <id>SomeApp</id>
  <name>Some Application</name>
  <version>4.2</version>
 </application>
 <application>
  <id>TheOtherApp</id>
  <name>That one</name>
  <version>13.37</version>
 </application>
</applications>  
 

Poniższy kod XQuery wyodrębni aplikację, której identyfikator to MyApp :

/applications/application[id='MyApp']
 

Tworzy następujący dokument XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<application>
 <id>MyApp</id>
 <name>My Application</name>
 <version>1.0</version>
</application>
 

Ten kod wyodrębni aplikacje, których wersja jest niższa niż 10, wyprowadzając je w tagu <oldApplications> :

  <oldApplications>{/applications/application[version < 10]}</oldApplications> 
 

Zatwierdza następujący dokument XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oldApplications>
 <application>
  <id>MyApp</id>
  <name>My Application</name>
  <version>1.0</version>
 </application>
 <application>
  <id>SomeApp</id>
  <name>Some Application</name>
  <version>4.2</version>
 </application>
</oldApplications>  
 

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania xquery.

Suma ponad wartościami

Biorąc pod uwagę następujący dokument XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<values>
 <value>1</value>
 <value>3</value>
 <value>5</value>
</values>
 

Możemy wygenerować dokument XML opisujący sumę wartości za pomocą następującego XQuery:

<total>{sum(/values/value)}</total>
 

Co spowoduje powstanie następującego dokumentu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<total>9</total>
 

Pisanie statycznego XML

Dane XML można zapisać tak, jak są w XQuery i zostaną znalezione w danych wyjściowych.
Poniższy kod można uznać za prawidłowy XQuery:

<application>
 <id>MyApp</id>
 <name>My Application</name>
 <version>1.0</version>
</application>
 

Pamiętaj, że Twój kod XQuery musi wygenerować prawidłowy dokument XML i jako taki jest ograniczony do wyświetlania wszystkich swoich danych w jednym znaczniku głównym.

Co więcej, domyślnie większość implementacji XQuery doda nagłówek XML, jeśli go pominiesz. Na przykład powyższy kod wygenerowałby ten wynik:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<application>
 <id>MyApp</id>
 <name>My Application</name>
 <version>1.0</version>
</application>