xsdxs: complexType


Wprowadzenie

Xs: complexType zapewnia opis zawartości elementu XML w dokumencie instancji. Definicja xs: complexType może być utworzona globalnie, w takim przypadku ma ona nazwę i może być ponownie użyta w schemacie lub może być umieszczona w miejscu i używana tylko w kontekście, w którym została zadeklarowana.

Parametry

Atrybuty Opis
abstrakcyjny Po ustawieniu wartości true typu złożonego nie można używać bezpośrednio w dokumencie XML instancji za pomocą xsi: type. Można go jednak wykorzystać jako typ podstawowy dla definicji elementu. (domyślnie false) - Dotyczy tylko poziomu głównego xs: complexType
blok Ogranicza typy, które mogą być używane w dokumencie instancji XML (domyślnie wartość atrybutu xs: schemas blockDefault, jeśli jest ustawiony, w przeciwnym razie domyślnie jest pusty, wartości „#all” | lista ((rozszerzenie), „lista”, „unia”) oddzielone spacjami).
finał Ogranicza typy wynikające z używania tego typu w określony sposób w schemacie (domyślnie wartość atrybutu xs: schemas finalDefault, jeśli jest ustawiony, w przeciwnym razie domyślnie jest pusty, wartości „#all” | lub lista („rozszerzenie”, „lista” ',' union ') oddzielone spacjami) - Dotyczy tylko poziomu głównego xs: complexType
ID Identyfikator elementu schematu (opcjonalnie)
mieszany Wskazuje, że element XML instancji może zawierać mieszaną treść (domyślnie false)
Nazwa Nazwa xs: complexType - obowiązuje tylko dla poziomu głównego xs: complexType
każdy Wszelkie inne atrybuty spoza przestrzeni nazw „ http://www.w3.org/2001/XMLSchema ” są dozwolone.
----------------- ------
Elementy Opis
----------------- ------
xs: adnotacja Zapewnia możliwość dodawania dokumentacji i danych do odczytu maszynowego.
xs: simpleContent Używane, gdy xs: complexType pochodzi od xs: simpleType.
xs: complexContent Używane, gdy xs: complexType pochodzi od innego xs: complexType.
xs: group Dodaje elementy z grupy xs: do definicji xs: complexType
xs: all Dodaje elementy z definicji xs: all do definicji xs: complexType
xs: wybór Dodaje elementy z wyboru xs: do definicji xs: complexType
xs: sekwencja Dodaje elementy z sekwencji xs: do definicji xs: complexType
xs: atrybut Dodaje atrybut xs: do definicji xs: complexType
xs: attributeGroup Dodaje xs: attributeGroup do definicji xs: complexType
xs: anyAttribute Dodaje xs: anyAttribute do definicji xs: complexType

Uwagi

Pochodzące z xs: complexType

Gdy xs: complexType wywodzi się z innego xs: complexType można to zrobić poprzez rozszerzenie lub ograniczenie .

  • rozszerzenie - typ wyprowadzający bierze wszystko zdefiniowane w typie podstawowym i dodaje do niego.
  • ograniczenie - typ wyprowadzający pobiera tylko wybrane części z typu podstawowego, dopuszczając tylko te części, których chce, nie można dodawać żadnych dodatkowych elementów.

Pochodzące z xs: simpleType

Gdy xs: complexType wywodzi się z xs: simpleType może to zrobić poprzez rozszerzenie , w którym to przypadku może dodawać atrybuty do wynikowego typu, ale nie elementów.

Typ zawartości

Koncepcyjnie xs: complexType zawiera zarówno prostą, jak i złożoną treść. Jeśli xs: complexType pochodzi od wpisanego na podstawie xs: anySimpleType (xs: int, xs: string itp.), To jest to proste . Jeśli wywodzi się z xs: complexType, który zawiera złożoną treść, to sam jest złożony (jeśli xs: complexType nie pochodzi od typu, to jest również złożony).

xs: complexType Powiązane przykłady