amazon-dynamodbDynamodb tar bort data över tiden


Introduktion

Ta bort gamla data från dynamodb med ett datumattribut.

Anmärkningar

Mitt användningsfall: ta bort gamla data från dynamodb med ett datumattribut.

Viktiga saker att veta:

  • Du kan inte fråga en tabell med endast attribut för områdesnycklar (till exempel datum).
  • Du kan bara fråga en tabell med hash eller hash + räckviddsnyckel.
  • Du kan inte fråga en tabell med en hash-nyckel med '<' / '>' operationer, endast '='.

Möjliga lösningar:

  • Skanna hela tabellen - det kan vara mycket kostsamt
  • Min valda lösning - Definiera ett index med intervallnyckel för datumet och med en hash-nyckel som skulle vara ganska anständig som dagen på året.

Så småningom raderar du resultatuppsättningen.

Anmärkningar: Att bygga den enhet jag använde kommentarerna från amazon dynamo. Jag använde DynamoDBQueryExpression för att fråga, fick resultatsidan med det definierade klassobjektet.

Dynamodb tar bort data över tiden Relaterade exempel