Looking for amazon-redshift Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for amazon-redshift Keywords? Try Ask4Keywords

amazon-redshiftKomma igång med amazon-redshift


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad amazon-redshift är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Den bör också nämna alla stora ämnen inom amazon-redshift och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för amazon-redshift är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Anslut Amazon redshift-databas och hämta data till Array med Node.js

Bästa sättet att ansluta Amazon Redshift med JDBC, Använd rätt drivrutin enligt version http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/configure-jdbc-connection.html

Steg 1: npm installera jdbc

Steg 2:

var JDBC = require('jdbc');
var jinst = require('jdbc/lib/jinst');
// isJvmCreated will be true after the first java call. When this happens, the
// options and classpath cannot be adjusted.
if (!jinst.isJvmCreated()) {
 // Add all java options required by your project here. You get one chance to
 // setup the options before the first java call.
 jinst.addOption("-Xrs");
 // Add all jar files required by your project here. You get one chance to
 // setup the classpath before the first java call.
 jinst.setupClasspath(['./drivers/hsqldb.jar',
            './drivers/derby.jar',
            './drivers/derbyclient.jar',
            './drivers/derbytools.jar',
            './lib/drivers/RedshiftJDBC41-1.1.10.1010.jar'
            ]);
}

var config = {
 url: 'jdbc:redshift://test-redshift.czac2vcs84ci.us-east-.redshift.amazonaws.com:5439/testredshift?user=redshift&password=W9P3GC42GJYFpGxBitxPszAc8iZFW',
 drivername: 'com.amazon.redshift.jdbc41.Driver',
 user : 'username',
 password: 'password',
 minpoolsize: 10,
 maxpoolsize: 100
};
var hsqldbInit = false;
GLOBAL.hsqldb = new JDBC(config);`
 

Steg 3: npm installera async (Använd async-modul för att fråga din kod) (Valfritt)

Steg-4: manuellt skapa en databasnamnet test och bord sample_data finner amazon kommando rödförskjutning databas här

Steg-5:

var asyncjs = require('async');
hsqldb.reserve(function(err, connObj) {
  if (connObj) {
    console.log("Connection: " + connObj.uuid);
    var conn = connObj.conn;
    asyncjs.series([
      function(callback) {
        conn.createStatement(function(err, statement) {
          if (err) {
            callback(err);
          } else {
            statement.setFetchSize(100, function(err) {
              if (err) {
                callback(err);
              } else {
               statement.executeQuery("SELECT * FROM test.sample_data", function(err, resultset) {
                resultset.toObjArray(function(err,sresults){
                 console.log(sresults);
                });  
               });  
              }
            })
           }
          })
         }
       ]) 
     }
   })
 

Installation eller installation

Som visas i steg för steg-guiden ( komma igång med Amazon Redshift ) innebär det:

 • Steg 1: Ställ in förutsättningar

 • Steg 2: Starta ett exempel på Amazon Redshift Cluster

 • Steg 3: Auktorisera åtkomst till klustret

 • Steg 4: Anslut till provklustret

Ställa in förutsättningar

Att ställa in förutsättningar innebär att du registrerar dig för AWS-konto och installerar SQL-klientdrivrutiner och verktyg som SQL Workbench / J

Så här installerar du SQL Workbench J och konfigurerar det:

 • Använd den här länken för att ladda ner generiskt paket för alla system ( SQL-arbetsbänk ). Förutsatt att du har alla dess förutsättningar installerade.
 • Skaffa lämplig JDBC / ODBC- drivrutin.
 • Starta SQL-Workbench genom att använda skriptet i installationskatalogen.
 • Öppna anslutningsfönstret> Hantera drivrutiner> Bläddra och välj drivrutin.
 • I fönstret Välj anslutningsprofil. Välj den skapade drivrutinen i rutan Driver. Klistra in webbadressen från det redshift-kluster som skapats (JDBC URL från Amazon Redshift-konsolen) och huvudanvändaren Användarnamn, Lösenord.

Starta ett exempel på Amazon Redshift Cluster

 • Klicka på Launch Cluster från Amazon Redshift Dashboard
 • Välj en Cluster Identifier, databasnamn, databasport (välj en öppen port i din brandvägg eftersom du inte kan ändra portnumret när klustret har skapats.), Master User Name, Master User Password. På sidan Nodkonfiguration väljer du version (Redshift-version), nodtyp, klustertyp och antal beräkningsnoder.
 • Baserat på den EC2-VPC- eller EC2 Classic-plattform du väljer, varierar säkerhetsstegen för att godkänna ditt kluster. För resten av sidorna kan du använda standardinställningarna för nu.

Auktorisera kluster

För EC2-VPC-plattformen, klicka på det skapade klustrnamnet efter att ha öppnat Redshift-klusterfliken från navigeringsfönstret och gå till konfigurationsfliken. Välj säkerhetsgrupp i klusteregenskaper. Redigera inkommande och utgående regler (protokoll, portintervall, källa) enligt dina krav från fliken Inkommande och utgående.

För EC2-Classic-plattformen, klicka på det skapade klustrnamnet efter att ha öppnat Redshift-klusterfliken från navigeringsfönstret och gå till konfigurationsfliken. Välj standard under Cluster Properties för Cluster Security Groups. Välj sedan klustrets säkerhetsgrupp på fliken Säkerhetsgrupper i listan över klusterens säkerhetsgrupp. Välj CIDR / IP från anslutningstypen på fliken säkerhetsgruppsanslutningar och auktorisera den med en IP / port.

Anslut till provklustret

Följ det sista steget i att ställa in förutsättningar.