apache-camelPub / Sub med Camel + Redis


Anmärkningar

Använda förläggaren:

producerTemplate.asyncSendBody("direct:myprocedure", massageBody);

Använd "createProducer ()" i ManagedCamel för att skapa produceraren Template.

Pub / Sub med Camel + Redis Relaterade exempel