Bosun Windows .NET-processövervakning


Exempel

Scollector kan också övervaka alla Windows- processer med hjälp av .NET-ramverket . Om det inte anges några ProcessDotNet-inställningar kommer det bara att övervaka w3wp-arbetarprocesserna för IIS. Du kan ange vilka applikationer som ska övervakas i konfigurationsfilen.

[[ProcessDotNet]]
  Name = "^w3wp"

[[ProcessDotNet]]
  Name = "LINQPad"

Matchningsprocessen kommer att övervakas under dotnet.* Metrics, och om det finns mer än en matchningsprocess kommer de att tilldelas stegvisa ID-taggvärden som börjar vid 1. Om möjligt kommer w3wp-namnen att ändras för att matcha iis_pool-namnen som används för processen övervakning.