BosunMeddelanden: Översikt


Syntax

 • anmälan namn {
  • e-post = dev-alerts@example.com, prod-alerts@example.com, ...
  • post = http://example.com
  • get = http://example.com
  • nästa = en annan-meddelande-definition
  • timeout = 30 m
  • runOnActions = falsk
  • body = {"text": {{. | json}}}
  • contentType = applikation / json
  • tryck = sant
 • }

Anmärkningar

I Bosun används aviseringar för både nya larmhändelser och när en varning är godkänd / stängd / etc. Om du inte vill att de andra händelserna ska utlösa ett meddelande lägg till runOnActions = false för meddelandedefinitionen.

Se även:

Meddelanden: Översikt Relaterade exempel