BosunMallar: Översikt


Syntax

 • #Se https://golang.org/pkg/text/template/ för Go Template Action and Function syntax
 • expression = alarm status {{.Last.Status}} och en variabel {{.Eval .Alert.Vars.q | printf "% .2f"}}
 • expression = `Använd backticks för att spänna
 • flera rader med linjeavbrott
 • i Bosun-konfigurationsfilen`
 • mallnamn {
  • ämne = uttryck
  • kropp = uttryck
 • }

Anmärkningar

Bosun-mallar är baserade på Go html / mall- paketet och kan delas över flera varningar, men en enda mall används för att återge alla Bosun Notifications för den varningen. Varningar refererar till vilken mall som ska användas via template och specificerar vilka aviseringar som ska användas via warnNotification och critNotification direktiven (kan ha flera varnings- / crit-aviseringar definierade för varje varning).

Mallar återges när en varningsinstans utlöses och kan:

Mallämnet visas som rubriker på instrumentpanelen, som ämnesraden för e-postmeddelanden och som standardinnehåll i HTTP POST-meddelanden. Mallkroppen kommer att visas när en varningsinstans utvidgas och som kroppen för e-postmeddelanden.

Mallar: Översikt Relaterade exempel