BosunMallar: Graf och GraphAll


Anmärkningar

Bosun-mallar kan inkludera diagram för att ge mer information när du skickar ett meddelande. Graferna kan använda variabler från varnings- och filterbasen på etiketten för varningsinstansen eller använda GraphAll-funktionen för att plotta alla serier. När du tittar på instrumentpanelen eller i ett e-postmeddelande kan du klicka på diagrammet för att ladda det på sidan Expression.

Du kan också skapa en generisk mall med valfria grafer som kan delas över flera varningar.

Mallar: Graf och GraphAll Relaterade exempel