clojurescriptKomma igång med clojurescript


Anmärkningar

ClojureScript är en version av Clojure som sammanställs till javascript-kod och körs i webbläsaren.

Även om det mestadels är samma som Clojure, finns det några skillnader (det saknas huvudsakligen några api-samtal som åberopar java-funktioner som inte är tillgängliga i javascript)

Installation eller installation

Leiningen

Obs! Om du ska använda Leiningen måste du först ladda ner och installera JDK 6 eller nyare.

Det enklaste sättet att komma igång med Clojure är att ladda ner och installera Leiningen, de facto standardverktyg för att hantera Clojure-projekt.

Linux:

curl https://raw.githubusercontent.com/technomancy/leiningen/stable/bin/lein > ~/bin/lein
export PATH=$PATH:~/bin
chmod 755 ~/bin/lein
lein

OS X:

Följ Linux-stegen ovan eller

Installera med [Homebrew]:

brew install leiningen

Windows:

Se https://github.com/technomancy/leiningen#installation .

Ansluter till ett REPL

När du har installerat lein , kör

lein repl

Starta ett nytt ClojureScript-projekt

lein new mies myproject
cd myproject
./scripts/build
 

index.html nu index.html i en webbläsare.

Tryck på F12

Titta på konsolen och observera följande:

Hello world!
 

Tack

  • David Nolens extraordinära arbete med ClojureScript.