core-bluetoothKomma igång med core-bluetooth


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad core-bluetooth är, och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom core-bluetooth och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för core-bluetooth är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för hur du installerar eller installerar core-bluetooth.