docker-composeDocker-komponera multi-container exempel med standardnätverk


Anmärkningar

Som standard skapar Compose ett enda nätverk för din app. Varje behållare för en tjänst går med i standardnätverket och kan nås både av andra behållare i det nätverket och kan upptäckas av dem på ett värdnamn som är identiskt med behållarnamnet.

Länkar låter dig definiera extra alias med vilka en tjänst kan nås från en annan tjänst. De krävs inte för att aktivera tjänster att kommunicera - som standard kan alla tjänster nå någon annan tjänst på den tjänstens namn.

https://docs.docker.com/compose/networking/

Docker-komponera multi-container exempel med standardnätverk Relaterade exempel