Looking for elasticsearch Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for elasticsearch Keywords? Try Ask4Keywords

ElasticsearchLär dig Elasticsearch med kibana


Introduktion

Kibana är ett datavisualiseringsverktyg för elasticsearch. för installation av kibana hänvisas till kibana-dokumentationen. För att kibana körs på localhost, gå till https: // localhost: 5601 och gå till kibana-konsolen.

Lär dig Elasticsearch med kibana Relaterade exempel