Looking for heroku Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for heroku Keywords? Try Ask4Keywords

herokuHeroku node.js Hello World


Anmärkningar

logga in

heroku login

skapa app

heroku create eller heroku create your_name

klona exemplet

git clone https://github.com/zoutepopcorn/herokuworld
cd herokuworld

besök app i din webbläsare

https://your_name.herokuapp.com/

Valfritt test det lokalt:

heroku local web

check: lolhost: 5000

Så vad skiljer sig från en vanlig node.js-app? package.json

"scripts": {
  "start": "node index.js"
},
"engines": {
  "node": "7.6.0"
}

index.js

process.env.PORT

Lokal hamn: 5000. Heroku kommer att kartlägga den till port 80 på din app-url.

Heroku node.js Hello World Relaterade exempel