mongooseMongoose Middleware


Anmärkningar

I mongoose kallas Middlewares också som krokar pre och post .

Det finns två typer av mellanprogram

Båda dessa mellanvaror stöder krokar före och efter .

 1. Dokument mellanprogram

  Det stöds för dokumentfunktioner init , validate , save och remove

 1. Frågeställning

  Det stöds för frågefunktioner count , find , findOne , findOneAndRemove , findOneAndUpdate , insertMany och update .


Pre och Post krokar

Det finns två typer av Pre- krokar

 1. serie-

  Som namnet antyder exekveras det i serieordning i..e efter varandra

 1. parallell

  Parallell middleware erbjuder mer finkornig flödeskontroll och den hooked method körs inte förrän det är done för alla parallella mellanvaror.

Post Middleware körs efter den hooked method och all dess pre middleware har slutförts.


anslutna metoder är de funktioner som stöds av dokument mellanprogram. init, validate, save, remove

Mongoose Middleware Relaterade exempel