Looking for monogame Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for monogame Keywords? Try Ask4Keywords

monogameKomma igång med monogame


Anmärkningar

MonoGame är ett hanterat kodspel-ramverk med plattformsstöd. Det är en Open Source-implementering av Microsoft XNA 4 Framework. Genom att använda tillförlitlig kod för .NET och Mono och stöd för många plattformar förenklar det utvecklingen av spel på flera plattformar.

Plattformar som för närvarande stöds: iOS, Android, MacOS, Linux, alla Windows-plattformar, OUYA, PS4, PSVita och Xbox One.

versioner

Version Utgivningsdatum
MonoGame 3.6 2017/03/01
MonoGame 3.5 2016/03/17
MonoGame 3.4 2015/04/29
MonoGame 3.3 2015/03/16
MonoGame 3.2 2014/04/07
MonoGame 3.0.1 2013/03/03
MonoGame 3.0 2013/01/21
MonoGame 3.0 Beta 2012/10/25
MonoGame 2.5.1 2012-06-18
MonoGame 2.5 2012-03-29
MonoGame 2.1 2011-12-07
MonoGame 2.0 2011-10-28
XnaTouch 0,7 2009-12-02

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få monogame inställt eller installerat.