Looking for sharepoint Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for sharepoint Keywords? Try Ask4Keywords

sharepointArbeta med Managed Server Side Object Model (full trust)


Anmärkningar

Konceptuell hierarki

I Sharepoint konceptuella hierarkin, webbplatssamlingar innehåller ställen, som i sin tur innehåller listor. En webbplatssamling ( SPSite ) har inget uttryckligt användargränssnitt men innehåller alltid en webbplats för RootWeb (tillgänglig via egenskapen RootWeb ) och eventuellt ytterligare underlag under den rotplatsen. En webbplats eller webb ( SPWeb ) har ett användargränssnitt och innehåller listor / dokumentbibliotek ( SPList ), sidor med webparts och objekt / dokument ( SPListItem ).

Varningar på serversidan

  • För att skapa ett program som använder SharePoint-serverns objektobjektmodell måste du i ditt Visual Studio-projekt lägga till en referens till Microsoft.SharePoint-enheten som är listad under Framework Assemblies.
  • Program som använder Server Side Object Model (full-trust) kan bara köras på en Windows Server som är värd för SharePoint.
  • Du kan inte ansluta till en annan SharePoint-server än den som programmet körs på.

Arbeta med Managed Server Side Object Model (full trust) Relaterade exempel